Referencje projektowe

 

A. Koncepcje

 

 1. Koncepcja Rozlew Jałowy Preparatów - Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED - Kraków
 2. Analiza opłacalności adaptacji budynku - L.Z.F. POLFA Lublin
 3. Koncepcja Produkcja Przyrządów Medycznych - L.Z.F. POLFA Lublin
 4. Koncepcja Maści Jałowe i Dermatologiczne - S.P. CHEMA - Elektromet - Rzeszów
 5. Koncepcja Rozlew Jałowy Preparatów i projekty techniczne branżowe - Z.F. BIOWET Gorzów Wlkp.
 6. Koncepcja Rozlew preparatów doustnych i stosowania zewnętrznego - P.F. TERPOL S.A. Sieradz
 7. Koncepcja Zatężanie surowic i projekt techniczny klimatyzacji - Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Warszawa
 8. Koncepcja Oddziału Tabletek i projekt techniczny klimatyzacji i wentylacji - RiC Pharmaceuticals Warszawa
 9. Koncepcja Kojarzenie szczepionek - Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED - Kraków.
 10. Koncepcja wstępna budynku produkcyjno-magazynowego - produkcja tabletek i drażetek - Instytut Farmaceutyczny - Warszawa
 11. Koncepcja wytwórni materiałów medycznych sterylnych - nazwa zastrzeżona. Trzy wersje projektowe.
 12. Koncepcja Oddziału produkcji szczepionki BCG - Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Lublin.
 13. Koncepcja budynku produkcyjno-magazynowego - produkcja tabletek i drażetek, produkcja czopków - Laboratorium Farmaceutyczne ADAMED - Warszawa
 14. Koncepcja Wydziału Produkcji Maści i projekt techniczny architektoniczno - budowlany - BIOCOM Rzeszów
 15. Koncepcja adaptacji pomieszczeń budynku produkcyjnego. Rozlew w warunkach aseptycznych. - Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED - Warszawa
 16. Koncepcja architektoniczna z wizualizacją komputerową. Zakład produkcji farmaceutycznej HASCO-LEK Wrocław
 17. Koncepcja dostosowania warunków technicznych i technologii w trzech Zakładach produkcyjnych do wymagań uzyskania koncesji na produkcję środków farmaceutycznych - S. P. Farm. - Chem. ZIOŁOLEK - Poznań
 18. Koncepcja adaptacji budynków produkcyjnych nr 9 i nr 5,6 dla potrzeb produkcji syropów i maści dermatologicznych - P.Z.Z. HERBAPOL S.A. Poznań.
 19. Koncepcja boksu do tabletkowania w warunkach obniżonej wilgotności - W.Z.F. POLFA - Warszawa.
 20. Koncepcja adaptacji i rozbudowy budynku produkcyjno - magazynowego. Konfekcjonowanie tabletek i kapsułek - SUN-FARM - Warszawa.
 21. Koncepcja Przyrządów Medycznych - MARGOMED Lublin -
 22. Koncepcja Produkcja igieł jednorazowego użytku - MIFAM Milanówek
 23. Koncepcja budynku dla potrzeb Wydziału produkcji form suchych - P.Z.Z. HERBAPOL S.A. Poznań
 24. Koncepcja adaptacji istniejącego budynku produkcyjnego dla potrzeb produkcji form suchych- trzy wersje projektowe - W.Z.Z. HERBAPOL S.A. Wrocław
 25. Koncepcja adaptacji budynku produkcyjnego dla potrzeb produkcji maści i czopków. - W.Z.Z. HERBAPOL S.A. Wrocław. Oddział w Legnicy
 26. Koncepcja adaptacji budynku produkcyjnego dla potrzeb produkcji surowców farmaceutycznych. Produkcja substancji silnie działających. - W.Z.Z. HERBAPOL S.A. Wrocław.
 27. Koncepcja Produkcja Przyrządów Medycznych Jednorazowego Użytku - YAVO GmbH - Piotrków Trybunalski.
 28. Koncepcja adaptacji oddziału produkcyjnego. LEK POLSKA - Pruszków.
 29. Koncepcja adaptacji części budynku produkcyjnego. Formy suche - UNIA - Warszawa.
 30. Analiza możliwości adaptacji budynku produkcyjnego w Wadowicach do wymaganego standardu. K.Z.Z. HERBAPOL - Kraków.
 31. Koncepcja adaptacji budynku produkcyjnego. Produkcja tabletek. Produkcja kropli do nosa. S.P. GALENUS Warszawa.
 32. Koncepcja adaptacji budynku dla potrzeb Działu Kontroli Jakości - Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED - Lublin
 33. Koncepcja adaptacji budynku dla potrzeb produkcji preparatów krwiopochodnych- Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED - Lublin
 34. Koncepcja adaptacji budynku produkcyjnego dla potrzeb produkcji syropów. W.Z.Z. HERBAPOL S.A. Wrocław
 35. Koncepcja adaptacji budynku dla wydziału produkcji maści - S. P. Farm. - Chem. ZIOŁOLEK - Poznań
 36. Koncepcja architektoniczna z wizualizacją i koncepcja technologiczna. Oddział produkcji farmaceutycznej. MARIZA Kraków.
 37. Koncepcja Technologiczna i architektoniczna adaptacji budynków istniejących dla potrzeb wydziału produkcji form suchych - P.Z.Z. HERBAPOL S.A. Poznań.
 38.  Koncepcja adaptacji budynku ekstrakcji w Zakładzie nr 2. W. Z. F. HERBAPOL S.A. Wrocław.
 39. Koncepcja adaptacji budynku dla potrzeb Pracowni Biologicznej DKJ- Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Lublin.
 40. Koncepcja adaptacji budynku dla potrzeb produkcji maści. MAUDA Farmacine Firma. Kowno. Litwa.
 41. Koncepcja Produkcja Przyrządów Medycznych II- MARGOMED Lublin
 42. Koncepcja adaptacji budynku produkcyjnego. Zakład Produkcji Farmaceutycznej- Mników Bór. R.S.P.U. - Kraków
 43. Koncepcja oddziału konfekcji płynów. HERBAPOL S. A. Klęka.
 44. Koncepcja adaptacji budynku dla potrzeb Zakładu Leki I. BIOWET Gorzów Wlkp.
 45. Konsultacja modernizacji pomieszczeń Laboratorium Kontroli Jakości z Laboratorium Mikrobiologicznym. BIOWET Gorzów Wlkp.
 46. Koncepcja modernizacji budynku dla potrzeb Zakładu Leki III. BIOWET Gorzów Wielkopolski
 47. Koncepcja modernizacji budynku Laboratorium Galenowego. CEFARM Olsztyn.
 48. Koncepcja modernizacji budynku produkcyjnego Kojarzenie szczepionek i rozlew aseptyczny preparatów - BIOMED Kraków
 49. Koncepcja modernizacji oddziału rozlewu aseptycznego z rozbudową. BIOMED Lublin.
 50. Koncepcja budynku produkcyjno - magazynowego. ADAMED Pieńków.
 51. Koncepcja adaptacji i modernizacji Oddziału Kontroli Jakości i Pakowni implantów chirurgicznych. BHH MIKROMED Sp. z o. o. Dąbrowa Górnicza
 52. Konsultacja Basic design pomieszczeń czystych D - 33. T.Z.F. POLFA S.A.
 53. Koncepcja pakowni środków farmaceutycznych. URTICA Wrocław.
 54. Analiza ekonomiczno-finansowa. Modernizacja ampułkarni. KZF POLFA S.A. Kraków
 55. Koncepcja oddziału form suchych. TERPOL P.F. S.A. Sieradz.
 56. Koncepcja budynku produkcyjno - magazynowego. Formy Suche. VINYLPEX Poznań
 57. Koncepcja budynku produkcyjno - magazynowego. Produkcja środków farmaceutycznych. AGROPHARM. Tuszyn k/Łodzi
 58. Koncepcja rozbudowy oddziału syntez. IPOCHEM Warszawa.
 59. Koncepcja modernizacji i rozbudowy. Budynek DKJ i oddziały produkcyjne w Woli Sławińskiej. BIOMED Lublin.
 60.  Koncepcja laboratorium zakładowego ARGON Łódź.
 61. Koncepcja Programowo - Przestrzenna Technologiczna budynku produkcyjno - magazynowego - DAGOMED PHARMA Warszawa
 62. Analiza i projekt koncepcyjny dostosowania oddziału produkcyjnego i Działu Kontroli Jakości do wymagań farmaceutycznego Systemu Jakości GMP - AGROPHARM Tuszyn
 63. Koncepcja zakładowego laboratorium technologiczno - wdrożeniowego. Adaptacja istniejącego budynku. - TERPOL P.F. S.A. Sieradz.
 64. Koncepcja budynku produkcyjno -magazynowego form suchych. LABOR Wrocław
 65. Koncepcja oddziału kapsułek w budynku form suchych. Adaptacja istniejącego budynku. - TERPOL P.F. S.A. Sieradz.
 66. Koncepcja oddziału produkcyjnego w budynku istniejącym. BIOTEX Warszawa.
 67. Koncepcja oddziału kapsułek miękkich. Adaptacja istniejącego budynku magazynowego. - TERPOL P.F. S.A. Sieradz.
 68. Koncepcja programowo-przestrzenna laboratorium techniczno-wdrożeniowego syntez. IPOCHEM Warszawa.
 69. Koncepcja rozbudowy i modernizacji zakładu.  PHYTOPHARM Klęka
 70. Koncepcja dostosowania zakładu produkcyjnego do wymagań GMP. BAKTERINIAI PREPARATAI, Kowno, Litwa
 71. Koncepcja modernizacji i remontu budynku produkcyjnego form suchych. BIOWET Drwalew
 72. Koncepcja adaptacji budynku magazynowego dla potrzeb produkcji. Preparaty galenowe. CEFARM Lublin.
 73. Koncepcja modernizacji i rozbudowy zakładu produkcyjnego. SANOFI-SYNTHELABO Rzeszów
 74. Koncepcja Technologiczna Produkcji Płynów Infuzyjnych w Technologii 2 x Bottlepack 321, Nieśwież, Białoruś
 75. Koncepcja Technologiczna ESPEFA Kraków
 76. Koncepcja Technologiczna budynku produkcyjno-magazynowego PHARMA COSMETIC Kraków
 77. Koncepcja wariantowa rozbudowy SANOFI SYNHELABO Rzeszów
 78. Koncepcja budynku produkcyjnego. Zakład produkcyjny w Woli Sławińskiej, BIOMED Lublin
 79. Koncepcja technologiczna oddziału pakowania produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych i suplementów żywności HERBACAPS Piaseczno
 80. Koncepcja technologiczna hurtowni produktów leczniczych, dietetycznych środków spożywczych i suplementów żywności HOLBEX Piaseczno
 81. Koncepcja Technologiczna DKJ i Oddziału Antytoksyny Wola Sławińska, Biomed Lublin
 82. Koncepcja technologiczna pomieszczeń socjalnych w budynku 15, 16, Sanofi Synthelabo, Rzeszów.
 83. Koncepcja Technologiczna przystosowania hali produkcyjnej do wymagań standardu farmaceutycznego, VET-AGRO, Lublin.
 84. Adaptacja hali magazynowej dla potrzeb zakładu produkcji kosmetyków, DERMIKA, Warszawa.
 85. Projekt koncepcyjny budynku produkcyjno-magazynowego w standardzie zgodnym z GMP, Laboratoria Natury, Lublin.
 86. Koncepcja Technologiczna Przebudowy Zakładu Produkcyjnego w Staniszowce na potrzeby produkcji farmaceutycznej zgodnie z wymaganiami GMP, DKP Zakład Farmaceutyczny, VIPHARM, Żytomierz – Ukraina.
 87.  Rozbudowa budynku produkcyjnego, Oddział Maści i Czopków, HERBAPOL - Zakład w Legnicy. Centrum Badawcze „BIOWET PUŁAWY”
 88. Koncepcja zagospodarowania terenu i koncepcja technologiczna, Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy GALENA S.A., Wrocław
 89. Modernizacja linii aseptycznego napełniania – Płyny infuzyjne, POLPHARMA
 90.  Koncepcja technologiczna i architektoniczna – budynek produkcyjno-magazynowy, MASPEX, Wadowice.
 91. Projekt koncepcyjny wielowariantowy, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
 92. Koncepcja rozbudowy i zabudowy wiat przylegających do budynku suszarni komorowej, HERBAPOL Wrocław.
 93. Koncepcja technologiczna zakładu – Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA, Kraków
 94. Koncepcja technologiczna, HERBAPOL LUBLIN S.A.
 95. Koncepcja technologiczna, Belmedpreparaty
 96. Koncepcja technologiczna Wytwórni kosmetyków, Clarena Polska
 97. Koncepcja technologiczna Komory Pobierania Prób w budynku A na terenie Chemiczno-Farmaceutycznej Spółdzielni Pracy „Labor” we Wrocławiu
 98. Koncepcja technologiczna modernizacji sekcji Liofilizacji na Wydziale Ampułek, Jelfa S.A.
 99. Koncepcja technologiczna oddziału produkcyjnego azotanu srebra, POCH S.A.
 100. Koncepcja technologiczna hali produkcyjnej syntez octanów i cytrynianów, POCH S.A.
 101. Ocena instalacji wentylacji i klimatyzacji oddziałów produkcyjnych sodu diwodorofosforanu, di-sodu wodorofosforanu, sodu nitroprusydku., POCH S.A.
 102. Koncepcja technologiczna oddziału węglanu wapnia, POCH S.A.
 103. Koncepcja technologiczna budynku magazynowo – produkcyjnego, MAŁKUT (Białoruś)
 104. Koncepcja technologiczna – Wydział Ekstrakcji i Roztworów Spirytusowych, HASCO-LEK, Wrocław
 105. Dokumentacja koncesyjna obiektu produkcyjno- magazynowego - COLFARM S.A. Mielec
 106. Koncepcja technologiczna Oddziału Kropli Ocznych, HASCO-LEK, Wrocław
 107. Koncepcja technologiczna Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Pracowni Cytostatyków, Warszawa
 108. Koncepcja instalacji wentylacji i klimatyzacji Pracowni Żywienia Pozajelitowego Apteki szpitalnej Centrum Zdrowia dziecka, Warszawa
 109. Koncepcja hurtowni farmaceutycznej MASPEX S.A., Wadowice
 110. Koncepcja obszaru naważania i dystrybucji materiałów wyjściowych TEVA Kutno
 111. Koncepcja technologiczna
 112. Projekt koncepcyjny dwóch boksów do pobierania prób, POLFA TARCHOMIN
 113. Koncepcje technologiczne Oddziału Aerozoli, POLFA TARCHOMIN
 114. Projekt koncepcyjny przebudowy części parteru zakładu badawczo-wdrożeniowego, POLFA WARSZAWA
 115. Program Funkcjonalno – Użytkowy „Pracownia Żywienia Pozajelitowego”, Szpital Bielański, Warszawa
 116. Konsultacja technologiczna projektu Wydziału Hormonów w budynku 32 zakładu TEVA Kraków
 117. Koncepcja przebudowy do standardu farmaceutycznego istniejącego zakładu produkcyjnego z uwzględnieniem istniejącej produkcji artykułów spożywczych. MASPEX
 118. Koncepcja technologiczna. Krople do oczu. S – LAB
 119. Koncepcja wariantowa rozbudowy zakładu POLLENA OSTRZESZÓW
 120. Koncepcja dwuwariantowa przeniesienia Zakładu Produkcyjnego POLFA TARCHOMIN
 121. Koncepcja dwuwariantowa przeniesienia produkcji produktów leczniczych – przebudowa budynku istniejącego / budowa nowego budynku – GRUPA INCO S.A.
 122. Koncepcja technologiczna utworzenia w istniejącym budynku laboratorium Form Płynnych Sterylnych – OLIMP LABORATORIES
 123. Koncepcja technologiczna budowy nowej jednostki hodowalno-eksperymentalnej KJ – budynek Zwierzętarni Biowet Puławy Sp. z o.o.

 

B. Projekty Techniczne Technologiczne, Projekty Budowlane i Projekty Wykonawcze

 

 1. Projekt wykonawczy hermetyzacji procesu produkcji tabletek - S.P. ESPEFA Kraków
 2. Projekty techniczne branżowe Rozlew Jałowy Preparatów - Z.F.BIOWET Gorzów Wlkp.
 3. Projekt techniczny klimatyzacji Zatężanie surowic - Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Warszawa
 4. Projekt techniczny klimatyzacji i wentylacji Oddziału Tabletek- RiC Pharmaceuticals Warszawa
 5. Projekt techniczny architektoniczno - budowlany Wydziału Produkcji Maści - BIOCOM Rzeszów
 6. Dokumentacja techniczna z opracowaniami rzeczoznawców ochrony środowiska i p/poż. budynku produkcyjno-magazynowego - produkcja tabletek i drażetek, produkcja czopków - Laboratorium Farmaceutyczne ADAMED - Warszawa
 7. Projekt techniczny technologiczny i p.t. branżowe adaptacji budynku dla potrzeb produkcji maści jałowych i dermatologicznych - S.P. CHEMA-Elektromet - Rzeszów
 8. Projekt Techniczny Technologiczny i Projekt Budowlany budynku dla potrzeb Wydziału produkcji form suchych - P.Z.Z. HERBAPOL S.A. Poznań
 9. Projekt techniczny klimatyzacji. Rozlew preparatów doustnych w warunkach podwyższonej czystości. - S. P. Farm. - Chem. ZIOŁOLEK - Poznań
 10. Projekt techniczny instalacji wentylacyjnej hali żelu. - S. P. Farm. - Chem. ZIOŁOLEK - Poznań
 11. Projekt Techniczny Technologiczny i Projekt Koncepcyjny Wielobranżowy adaptacji i rozbudowy budynku dla potrzeb oddziału Rozlew preparatów doustnych i stosowania zewnętrznego - P.F. TERPOL S.A. Sieradz.
 12. Dokumentacja techniczna adaptacji budynków produkcyjnych nr 9 i nr 5,6 dla potrzeb produkcji syropów i maści dermatologicznych - P.Z.Z. HERBAPOL S.A. Poznań
 13. Projekt techniczny klimatyzacji boksu o obniżonej wilgotności - W.Z.F. POLFA - Warszawa.
 14. Dokumentacja techniczna adaptacji oddziału produkcyjnego z wykonawstwem.
 15. LEK-POLSKA Pruszków.
 16. Dokumentacja techniczna adaptacji części budynku produkcyjnego. UNIA - Warszawa
 17. Dokumentacja techniczna śluz osobowych i śluzy towarowej do budynku D-31 i D-31A.- T.Z.F. POLFA S.A. Tarchomin.
 18. Projekt Budowlany adaptacji i rozbudowy budynku dla potrzeb oddziału Rozlew preparatów doustnych i stosowania zewnętrznego. P.F. TERPOL S.A. Sieradz
 19. Projekt Techniczny magazynu i instalacji transportu alkoholu etylowego na oddział produkcyjny. TERPOL Sieradz.
 20. Projekt Techniczny Technologiczny i Projekty Techniczne Branżowe Modernizacja i remont szatni załogi w W.Z.Z. HERBAPOL w Pruszkowie
 21. Projekt techniczny instalacji wentylacyjnej oddziału maści- S. P. Farm. - Chem. ZIOŁOLEK - Poznań
 22. Projekt techniczny instalacji wentylacyjnej i odpylającej hali tabletek - S. P. Farm. - Chem. ZIOŁOLEK - Poznań
 23. Projekt modernizacji budynku produkcyjnego dla potrzeb konfekcjonowania substancji farmaceutycznych. P.O.Ch. Gliwice.
 24. Projekt Techniczny Technologiczny oddziału form suchych - INTERBIOWET Gorzów Wlkp.
 25. Projekt Techniczny Technologiczny i Projekt wentylacji budynku LEKI I BIOWET Gorzów Wlkp.
 26. Projekt Techniczny Technologiczny i Projekt wentylacji budynku LEKI III BIOWET Gorzów Wlkp.
 27. Projekt Budowlany i wykonawczy modernizacji budynku produkcyjnego - INTERBIOWET Gorzów Wlkp.
 28. Projekt Techniczny Technologiczny i Projekt Budowlany budynku produkcyjno - magazynowego wraz z uzgodnieniami. Oddział form suchych i Oddział injekcji i infuzji- BIOWET Drwalew.
 29. Projekt Techniczny Technologiczny i dokumentacja budowlana zamienna budynku produkcyjno - magazynowego. ADAMED Pieńków.
 30. Projekt modernizacji Laboratorium Mikrobiologicznego. P.O.Ch. Gliwice
 31. Projekt modernizacji Laboratorium Mikrobiologicznego. TERPOL Sieradz.
 32. Projekt Techniczny Technologiczny budynku produkcyjno - magazynowego. HASCO-LEK Wrocław.
 33. Projekt Techniczny Technologiczny oddziałów produkcyjnych. Produkcja farmaceutyczna. INCO VERITAS - CELIA Pruszków
 34. Projekt Techniczny Technologiczny instalacyjny budynku produkcyjno - magazynowego. HASCO-LEK Wrocław.
 35. Projekt Techniczny Technologiczny obiektu D - 33. T.Z.F. POLFA S.A. Warszawa.
 36. Projekt Techniczny Technologiczny oddziału pakowni środków farmaceutycznych. URTICA Wrocław
 37. Projekt instalacji transportu alkoholu. Budynek produkcyjny GZF POLFA Grodzisk.
 38. Projekt Techniczny Technologiczny - koncepcja oddziału ekstrakcji i oddziału żeli farmaceutycznych. TORF Corp. Wrocław
 39. Dokumentacja techniczno - budowlana kotłowni zakładowej. ICN POLFA Rzeszów S.A.
 40. Projekt Techniczny Technologiczny zamienny budynku produkcyjno - magazynowego. HASCO-LEK Wrocław
 41. Projekt Techniczny Technologiczny oddziału form suchych. TERPOL P.F. S.A. Sieradz.
 42. Projekt Techniczny Technologiczny budynku produkcyjno - magazynowego. UNIA Warszawa
 43. Projekt Techniczny Technologiczny oddziału form suchych. Dokumentacja zamienna- TERPOL P.F. S.A. Sieradz
 44. Projekt Techniczny Technologiczny oddziału form suchych. US PHARMACIA -Wrocław.
 45. Projekt Techniczny Technologiczny i dokumentacja budowlana remontu i modernizacji laboratorium chromatografii. PIW IPOCHEM Warszawa
 46. Projekt Techniczny Technologiczny i dokumentacja budowlana remontu i modernizacji oddziału syntezy. Budynek 19. PIW IPOCHEM Warszawa.
 47. Projekt Techniczny Technologiczny laboratorium mikrobiologicznego. US PHARMACIA Wrocław.
 48. Projekt Techniczny Technologiczny oddziału iniekcji w bud. A. BIOWET Puławy
 49. Projekt Techniczny Technologiczny oddziału iniekcji w bud. C. BIOWET Puławy
 50. Projekt Techniczny Technologiczny remontu i modernizacji laboratorium form leków- POL-NIL Warszawa
 51. Projekt Techniczny Technologiczny Budynku produkcyjno-magazynowego aerozoli- UNIA Warszawa- obiekt w Pruszkowie
 52. Projekt Techniczny Technologiczny budynku produkcyjno - magazynowego w Zawierciu - DAGOMED PHARMA Warszawa
 53. Projekt Budowlany budynku produkcyjno - magazynowego w Zawierciu- DAGOMED PHARMA Warszawa
 54. Projekt Techniczny Technologiczny budynku produkcyjno - magazynowego w Pieńkowie. - CHANCE s.c.
 55. Projekt Techniczny Technologiczny budynku Wydziału Biologii - Uniwersytet Poznański.
 56. Projekt Techniczny Technologiczny oddziału iniekcji, laboratorium zakładowego i magazynów w bud. B. BIOWET Puławy
 57. Projekt Techniczny Technologiczny laboratorium zakładowego w Trąbkach Małych. OCEANIC Sopot.
 58. Projekt techniczny technologiczny modernizacji i remontu obiektu produkcyjnego. FILOFARM Bydgoszcz.
 59. Projekt techniczny technologiczny modernizacji i przebudowy Oddziału Pakowni. US PHARMACIA Wrocław.
 60. Projekt Techniczny Technologiczny oddziału kapsułek miękkich. Adaptacja istniejącego budynku magazynowego. - TERPOL P.F. S.A. Sieradz.
 61. Projekt Techniczny Technologiczny zamienny rozbudowy oddziału kapsułek miękkich HASCO-LEK Wrocław.
 62. Projekt Budowlany modernizacji i remontu obiektu produkcyjnego.        FILOFARM Bydgoszcz.
 63. Projekt Technologiczny izolacji procesu pakowania. POLPHARMA S.A.
 64. Dokumentacja Projektowa Zakładu Form Suchych Produkcji Środków Leczniczych dla Ludzi. Borysowska Fabryka Preparatów Medycznych, Borisow, Białoruś
 65. Dokumentacja Projektowa Rekonstrukcji Zakładu Produkcyjnego Płynów Infuzyjnych dla Ludzi. Nieświerzska Fabryka Preparatów Medycznych, Nieświerz, Białoruś
 66. Dokumentacja Projektowa Rekonstrukcji Zakładu Produkcyjnego Bio-Preparatów Leczniczych dla Zwierząt. Witebska Fabryka Leków, Witebsk, Białoruś
 67. Projekt Techniczny Technologiczny rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego form płynnych leków PHYTOPHARM Klęka
 68. Projekt Budowlany Pakownia SANOFI SYNTHELABO Sp. z o.o.
 69. Projekt Techniczny Jednostadiowy Granulowni SANOFI SYNTHELABO Sp. z o.o.
 70. Projekt Techniczny Technologiczny laboratorium mikrobiologicznego LABOR Wrocław
 71. Projekt Wielobranżowy Techniczny Jednostadiowy Pomieszczeń Drażowni SANOFI SYNTHELABO Sp. z o.o.
 72. Projekt Techniczny Technologiczny Zamienny II Oddziału Produkcji Kapsułek Miękkich HASCO-LEK
 73. Projekt Techniczny Technologiczny Zamienny drugi Oddziału form płynnych leków nie sterylnych TERPOL Sieradz
 74. Projekt Techniczny Technologiczny form suchych trzeci TERPOL Sieradz
 75. PTT Budynku Produkcyjno-Magazynowego. Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Lublinie VET AGRO Sp. z o.o.
 76. Projekt Techniczny Technologiczny Diagnostyków i pomieszczeń socjalnych w budynku B, Biomed Lublin
 77. Projekt Techniczny Technologiczny hurtowni leków i pomieszczenia pakowania Wola Sławińska, Biomed Lublin
 78. Projekt Techniczny Technologiczny Zamienny Laboratorium Zakładowego Sanofi Synthelabo, Rzeszów
 79. Projekt Techniczny Technologiczny tabletkarni Sanofi Synthelabo, Rzeszów
 80. Projekt Budowlano – Wykonawczy klatki schodowej przy budynku 16 Sanofi Synthelabo, Rzeszów
 81. Projekt techniczny Technologiczny modernizacji oddziału Syntez ICN POLFA Rzeszów S.A.
 82. Projekt Techniczny Technologiczny HASCO LEK, Wrocław
 83. Projekt Techniczny – Technologiczny Laboratorium Zakładowe SANOFI-SYNTHELABO Sp. z o.o.
 84. Projekt Techniczny-Technologiczny Laboratorium Badawcze – P.P.F. HASCO-LEK S.A. 
 85. Projekt przebudowy i remontu budynku magazynowego surowców – SANOFI-AVENTIS, Rzeszów.
 86. Projekt przebudowy i remontu części budynku produkcyjnego nr 3 dla potrzeb Pakowni – SANOFI-AVENTIS, Rzeszów.
 87. Projekt Remontu III piętra Budynku E. Bank Tkanek. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Katowice.
 88. Projekt Remontu i przebudowy budynku Banku Tkanek w Morawicy, ul. Spacerowa 5.
 89. Prace projektowe – rozbudowa budynku produkcyjnego – Oddział Maści i Czopków, HERBAPOL Legnica
 90. Projekt budowlany zamienny do projektu: Rozbudowa Zakładu SANOFI – Budynek Pakowni z Zapleczem Socjalnym wraz z obiektami niezbędnej Infrastruktury Technicznej, SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o., Rzeszów
 91. Projekt Techniczny-Technologiczny Nowego Budynku Prod.-Magazynowego Form Płynnych i Kapsułek z Laboratorium Zakładowym KJ, HASCO-LEK, Wrocław.
 92. Projekt przebudowy części budynku magazynowego na hurtownię farmaceutyczną, w Zakładzie nr 2, przy ul. Ks. Witolda 56, we Wrocławiu, HERBAPOL, Wrocław.
 93. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy pomieszczeń laboratorium mikrobiologicznego w istniejącym budynku produkcyjno-biurowym BALTON – Warszawa.
 94. Projekt techniczno-technologiczny Magazynu Surowców, TERPOL – Sieradz
 95. Projekt budowlany przebudowy wydziału syntez – ICN Polfa Rzeszów
 96. Projekt budowlany – Budynek produkcyjno-magazynowy wraz z niezbędnymi obiektami Infrastruktury Technicznej, LABORATORIA NATURY Sp. z o.o., Lublin
 97. Opracowanie systemu pakowania płynów infuzyjnych w plastikowe butelki wraz z dostawą trzech linii technologicznych do Fresenius Kabi, Kutno.
 98. Projekt Technologiczny Borisowskich Zakładów Preparatów Medycznych (formy suche Sterylne i niesterylne), Białoruś.
 99. Projekt techniczny-technologiczny, projekt zagospodarowania terenu oraz projekt   architektoniczno-budowlany, Laboratoria Natury Sp. z o.o., Lublin
 100. Projekt budowlany remontu i przebudowy obiektów laboratoryjnych, zlokalizowanych przy ul. Księcia Witolda 56, we Wrocławiu, Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A.
 101. Koncepcja technologiczna oraz Projekt Techniczny – Technologiczny laboratorium  galenowego – formy suche, Laboratorium Galenowe Olsztyn
 102. Projekt techniczny-technologiczny dostosowania pomieszczeń do produkcji Warfaryny na wydziale Form Suchych II, PLIVA Kraków S.A.
 103. Dokumentacja projektowa „Pary czystej i wody demineralizowanej wraz z przystosowaniem pozostałej infrastruktury” (projekty budowlano-wykonawcze), POLPHARMA, Starogard Gdański.
 104. Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny, projekt budowlany z częścią technologiczną, projekt wykonawczy) „Modernizacji linii nr 1 jałowego rozlewu”, na Oddziale Płynów Infuzyjnych, na terenie ZF POLPHARMA S.A., Starogard Gdański
 105. Wykonanie prac projektowych dla Laboratorium Mikronizacji – zlokalizowanego w istniejącej hali technologicznej Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach (inwentaryzacja budowlano-instalacyjna, opinia techniczno-konstrukcyjna, projekt techniczny -technologiczny).
 106. Projekt techniczno-technologiczny oraz projekty budowlano – wykonawcze Jednostadiowe, Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA, Kraków
 107. Projekt techniczno - technologiczny LEK-AM, Budynek B i D, LEK-AM, Zakroczym.
 108. Projekt przeniesienia produkcji z budynków na terenie fabryki Zamawiającego: A7-   Pakownia, P10-Drażownia, P2-Tabletkarnia na Parter i Piętro obiektu D33 – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
 109. Projekt Techniczny Technologiczny oraz projekt architektoniczno-budowlany remontu pomieszczeń dla Pracowni Trzustki w Budynku Kliniki Chirurgii ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej, ul. Nowogrodzka, w Warszawie
 110. Aranżacja pomieszczeń budynku produkcyjnego w poziomie parteru, (Projekt Techniczny – Technologiczny, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt wykonawczy) LABOR Wrocław.
 111. Projekt Techniczny Technologiczny Zakładu Produkcyjnego – Żytomierz
 112. Projekt Techniczny Technologiczny Komory przeładunkowej w Krakowie – Farmacol    Katowice
 113. Inwentaryzacja Architektoniczno-Instalacyjna budynku P-15 na terenie Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych, Tarchomin
 114. Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekty Wykonawcze w zakresie Architektury, Konstrukcji, Instalacji Sanitarnych oraz Mediów technologicznych adaptacji pomieszczeń istniejącego budynku wraz z dobudową wiaty stalowej dla potrzeb Zakładu Wytwarzania produktów Leczniczych i Kosmetyków Nepentes SA w Chociwiu.
 115. Projekt Techniczny - Technologiczny Zamienny czwarty Oddziału Form Suchych Leków, Medana Pharma S.A. Sieradz
 116. Dokumentacja projektowa – Projekt Techniczny-Technologiczny z kartami pomieszczeń dla zadania inwestycyjnego „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu” Etap I
 117. Projekt Techniczny-Technologiczny oraz Karty pomieszczeń budynku magazynowo-biurowego z zapleczem socjalnym i technicznym, HASCO-LEK, Wrocław
 118. Koncepcja technologiczna oraz Projekt Techniczny – Technologiczny budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym i technicznym – ETHIFARM, Poznań
 119. Projekt Techniczny -Technologiczny– Klinika MEDICO INVESTMENT, Wrocław
 120. Projekt techniczno-technologiczny modernizacji stanowisk pomiarowych zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
 121. Budynek usługowy w zakresie usług zdrowia oraz dla celów badawczych w obrębie Grzepnica, dz. Geod. 82/2, Gmina Dobra Szczecińska - Prof. Jan Lubiński „READ GENE” S.A. 
 122. Projekt Techniczny – Technologiczny: Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu – budynek A, B, C, D i Trafostacja, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław, Etap II
 123. Projekt Techniczny Technologiczny z kartami pomieszczeń Wydziału Ekstrakcji HASCO – LEK Wrocław
 124. Projekt Wykonawczy instalacji gazów laboratoryjnych, LEKAM, Zakroczym
 125. Projekt architektoniczno – budowlany i Projekt Wykonawczy – Laboratoria Euroimplant – wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej - EUROIMPLANT
 126. Projekt Wykonawczy w branżach – Oddział Płynów Infuzyjnych, POLPHARMA, Starogard Gdański
 127. Projekt Techniczny Technologiczny, Projekt Wykonawczy w branżach dla obiektu Ośrodek Rozwoju Specjalistycznych Usług dla Firm Sektora Biotechnologicznego, NICKEL Delevompent
 128. Projekt Techniczny Technologiczny – Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjnego, SANOFI – AVENTIS, Rzeszów
 129. Projekt Techniczny Technologiczny, Projekt Budowlany, Projekty wykonawcze w branżach – OLIMP Laboratories, Nagawczyna
 130. Projekt Wykonawczy obiektu P 15 w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa S.A. w Warszawie
 131.  Projekt wykonawczy rozlewni i aparatowni w zakładzie FRESENIUS – KABI Kutno
 132. Projekt Techniczny Technologiczny, projekty wykonawcze w branżach. Dostosowanie obiektu P3 do produkcji substancji czynnych POLFA TARCHOMIN
 133. Dokumentacja projektowa Wydział Ampułkarni z oddziałem Liofilizacji i Budynku Laboratoryjnego- Pomocniczego – POLFA TARCHOMIN
 134. Dokumentacja projektowa dla zadania „zaprojektuj i wybuduj” Pracownia biotechnologiczna -  Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2016
 135. Dokumentacja projektowa dla zadania „zaprojektuj i wybuduj” Pracownia żywienia pozajelitowego dla Fresenius Kabi – Szpital MSWiA.
 136. Projekt Techniczny – Technologiczny , projekt wykonawczy dla zadania „Instalacja do produkcji roztworów wodnych wysokiej jakości dla celów diagnostyki medycznej i przemysłu farmaceutycznego” AVANTOR Gliwice
 137. Projekt Techniczny – Technologiczny, projekty wykonawcze – branżowe dla instalacji dwóch linii produkcyjnych „Projekt Feniks” – AGILA Specialties
 138. Dokumentacja projektowa rozbudowy zakładu produkcyjnego – Sanofi Aventis – Oddział produkcji żelek
 139. Dokumentacja projektowa, projekt wykonawczo-branżowy do przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Żywienia Pozajelitowego – Szpital im. Orłowskiego
 140. Projekt wykonawczo-branżowy – Przeniesienie magazynu alkoholu do wydzielonej części obiektu D21 – POLFA TARCHOMIN

 

 

Copyright © Damasz 2005 - 2013

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.